Voorwaarden

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Bij inschrijving is de cursist verplicht het lesgeld te voldoen.

Alle cursussen en workshops worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. Back on Trail is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een cursus of workshop wegens onvoldoende deelname. Bij annulering wordt het betaalde lesgeld onmiddellijk gerestitueerd.

De prijzen kunnen jaarlijks wijzigen.

Betaling kan alleen door overmaken naar IBAN NL11RABO0354127845, ten name van J.J.T. Heming-Barendse te Purmerend.

Bij bijzondere situaties (te bepalen door Back on Trail) wordt beslist over eventuele restitutie of verrekening.

De cursist moet W.A.-verzekerd zijn voor zijn/haar hond.

Personen jonger dan 18 jaar hebben de handtekening van de ouders c.q. voogd nodig voor de rechtsgeldigheid van de gesloten overeenkomst.

Back on Trail is niet aansprakelijk voor schade, in materiële en immateriële zin.

Algemene regels

Iedereen die van de cursus gebruikt maakt, doet dit op eigen risico.

De hond is voldoende ingeënt, deze wordt niet op het veld toegelaten, indien hij ziek is waardoor gevaar voor besmetting te vrezen valt. Hoog loopse teven worden op de cursus niet toegelaten.

Voor de veiligheid van de hond wordt men met de volgende halsbanden niet op het veld toegelaten: slipketting, prikband of stroomband.

Gedurende de lessen is de hond altijd aangelijnd; alleen na toestemming van de instructeur mag de hond los.

Iedere hond die een bedreiging vormt voor de gezondheid of welzijn van iedere andere hond of persoon mag uitgesloten worden van de activiteiten.

De honden doen hun behoeft niet op het veld, ongelukjes worden direct opgeruimd.

Honden moeten niet agressief zijn naar andere honden toe. De instructeur bepaalt of een hond extreem reactief is tijden de les. Een hond die extreem reactief is, kan (tijdelijk) van het veld gestuurd worden. Na de les praten we samen over de situatie en zoeken we samen naar een oplossing.

Als de cursist het veld, materiaal, het clubgebouw of andere eigendommen van de eigenaar van het veld opzettelijk beschadigt, wordt de cursus eenzijdig door Back on Trail opgezegd en wordt géén geld gerestitueerd.

Verplichtingen Back on Trail

Back on Trail werkt alleen met goed opgeleide en ervaren gediplomeerde instructeurs.

Bij het afzeggen, eerder dan 24 uur voor aanvang van een les, wordt zo mogelijk op een later tijdstip een vervangende les aangeboden. Is dit niet mogelijk, wordt het teveel betaalde lesgeld gerestitueerd.
Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de cursus heeft de cursist géén recht op een vervangende les, als die mogelijkheid zich wel voordoet, kan daar uiteraard gebruik van gemaakt worden.

Reacties zijn gesloten.